WIELOKULTUROWY LUBLIN to festiwal mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych obecnych w Lublinie.
To wyjątkowa okazja, aby poznać kultury i tradycje, aby ich „dotknąć i posmakować”.

WIELOKULTUROWY LUBLIN 24 - 27 MAJA 2018


Już jedenasty raz zaprosimy Państwa do udziału w festiwalu ukazującym bogactwo kulturowe Lublina. Liczne koncerty, wystawy, filmy, podróżowanie po ulicach miasta i inne wydarzenia przybliżą zwyczaje mniejszości narodowych i religijnych.