WIELOKULTUROWY LUBLIN to festiwal mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych obecnych w Lublinie.
To wyjątkowa okazja, aby poznać kultury i tradycje, aby ich „dotknąć i posmakować”.

Koordynator:  Anna Krawczyk

Asystent koordynatora: Joanna Kolstrung

 

Współpraca:

Centrum Kultury Islamu
imam Nidal Abu Tabaq 

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie filia w Lublinie 

Beata Kowalska

Koło Naukowe Studentów Bułgarystów UMCS w Lublinie

Kamen Rikev

Liga Muzułmańska w RP Oddział Lubelski

Paweł Dudek
Zuheir el-Shaikh
Aleksandra Stankiewicz
Tomasz Stefaniuk

Lubelska Fundacja MOST
Ałła Sznitko
Oleg Sznitko

Ośrodek Misyjny Zangdok Palri
Patrycja Bielak
Agata Jasińska
Jacek Miśniakiewicz

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lublinie
ks. Grzegorz Brudny
ks. Dariusz Chwastek
Andrzej Ner
Magdalena Ner
Jolanta Szafrańska

Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Lublinie
ks. Stefan Batruch
Angelika Kwolik
Danuta Naugolnyk 

Prawosławna Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
Andrzej Boublej
ks. prot. Andrzej Łoś

Prawosławna Parafia pw. Św. Metropolity Piotra (Mohyły)
ks. prot. Mirosław Wiszniewski

Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne
Sergiej Kowalow
Natalia Rusiecka

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie
Beata Kmieć
Armine Ożga-Margaryan
Magdalena Przytuła
Anna Siek
Jacek Wnuk

Stowarzyszenie Polsko-Nigeryjskie Oddział w Lublinie
Datti Adamu

Stowarzyszenie Nova Roma
Ewa Krzyżanowska
Sesil Sendi Krzyżanowska

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL
Helena Błazińska

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie
Luba Matraszek

Paweł Matraszek

Towarzystwo Ukraińskie
Grzegorz Kuprianowicz

Andrzej Jekaterynczuk
Andrij Saveneć

Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego UMCS w Lublinie
Petar Sotirov

 

Centrum Kultury w Lublinie
Małgorzata Drozd-Domaciuk
Małgorzata Kobus
Maciej Rukasz
Michał Skorżyński
Lesław Skwarski
Barbara Szymańska